ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

12 Ιουλ 2012

Μηχανογραφική εφαρμογή της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Πέλλας στην Έδεσσα ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο μέτρο 2.1.4. - Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων
φυλών αγροτικών ζώων”, από σήμερα Τρίτη 10.07.2012 είναι διαθέσιμη για χρήση η μηχανογραφική εφαρμογή προεκτύπωσης της σχετικής αίτησης ενίσχυσης. Για τη δημιουργία της εν λόγω αίτησης χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της ΑΕΕ 2012. Από αύριο Τετάρτη 11.07.2012 θα είναι διαθέσιμη για χρήση η μηχανογραφική εφαρμογή καταχώρησης της αίτησης ενίσχυσης και παροχής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι έχει δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της παραπάνω πρόσκλησης από 30-06-2012 σε 15-08-2012 και ότι για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν • να έχουν πρόσβαση στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 3.1 (1005/25729/05-03-2012) μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων: www.pella.gr www.agrotikianaptixi.gr • και να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στην Έδεσσα καθώς και στο τηλέφωνο: 2381351217.

Δεν υπάρχουν σχόλια: