ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

19 Ιουν 2024

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την ανάρτηση της 1ης τροποποίησης Απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.1.5

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια η 1η τροποποίηση Απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.1.5 (ΑΔΑ:9Ο1Θ7ΛΛ-751) «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες έχουν κοινοποιηθεί οι πίνακες των δικαιούχων. Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: