ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

21 Φεβ 2024

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 στις 11.00 π.μ. ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 22ης/13-12-2023, 23ης/13-12-2023, 24ης/28-12-2023 και 1ης/5-1-2024 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. 
 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 της Π.Κ.Μ. Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.
 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεση Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το Δ ́ τρίμηνο 2023. Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για τη μίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων της Μ.Ε Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για τη μίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων της Π.Ε. Χαλκιδικής της Π.Κ.Μ. Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: