ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

24 Νοε 2023

Ανακοίνωση ΠΚΜ για την 1η τροποποίηση στην ανάρτηση των πινάκων των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στη Δράση 4.1.2

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι ότι έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια οι πίνακες των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου Φυσικών και Νομικών προσώπων (ΑΔΑ:9ΙΖΡ7ΛΛ-0ΜΤ) καθώς και Συλλογικών Σχημάτων (ΑΔΑ:ΨΝ8Β7ΛΛ-Χ7Ρ) της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη» εξοικονόμηση ύδατος, του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1710-07/05/2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες έχουν κοινοποιηθεί οι πίνακες των δικαιούχων. Στην ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισυνάπτονται οι δύο σχετικές αποφάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: