ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

10 Ιουν 2023

Μεγαλύτερη εμπλοκή των Δήμων στην ανακύκλωση συστήνει η Κομισιόν

Καθυστερήσεις στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης με ορίζοντα το 2030 εντοπίζει η νέα έκθεση της Κομισιόν, που δημοσιεύτηκε χθες, καθώς οι μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση απορριμμάτων έρχονται με αργό ρυθμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κομισιόν συστήνει μεγαλύτερη και πιο ενεργή εμπλοκή των Δήμων για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης. Χαρακτηρίζοντας ως «σημαντική μεταρρύθμιση» τη θεσμική παρέμβαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την σύσταση ρυθμιστικής αρχής στην διαχείριση απορριμμάτων, που αποσκοπεί «στην κατεύθυνση της μετάβασης στην αυξημένη ανακύκλωση και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας», η Κομισιόν προειδοποιεί εκ νέου για την υστέρηση επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, καθότι η χώρα μας περνά κάτω από τον πήχη των στόχων του 2020. Η Κομισιόν επισημαίνει ότι «η μεταρρύθμιση εισάγει κίνητρα για τους δήμους, προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης ενισχύοντας την χωριστή διαλογή του μετάλλου του χαρτιού και του πλαστικού όπως και των βιοαποβλήτων», πράγμα που «επεκτείνει το σχέδιο για την ευθύνη του παραγωγού απορριμμάτων», «αναβαθμίζει την λειτουργία των εγκαταστάσεων διαλογής της ανακύκλωσης» και «απλοποιεί τη νομοθεσία σχετικά με τα πράσινα σημεία». «Αυτή η μεταρρύθμιση θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων για αύξηση των επιπέδων της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών που περιέχονται στα στερεά απόβλητα, που παράγουν οι δήμοι στο 60% και θα μειωθεί το ποσοστό ταφής απορριμμάτων στο 10% έως το 2030», υπογραμμίζει η Κομισιόν στην έκθεσή της. Η Κομισιόν βλέποντας το ζήτημα της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών σε επίπεδο χώρας και όχι σε επίπεδο διοικητικής διάρθρωσης της χώρας, δηλαδή όχι σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών, επισημαίνει στην έκθεσή της ότι «η νέα εθνική ρυθμιστική αρχή για την διαχείριση απορριμμάτων, η οποία πρόσφατα θεσμοθετήθηκε θα είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση της ευρωστίας της τιμολογιακής πολιτικής, για την εποπτεία της διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την χώρα και για την εποπτεία της κατάλληλης λειτουργίας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την διαχείριση απορριμμάτων». 
 Καθυστερήσεις στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων
 Η Κομισιόν χαρακτηρίζει ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι εννέα χωματερές έχουν κλείσει και αποκαθίστανται, όμως επισημαίνει ότι η δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων κινείται με αργούς ρυθμούς. «Μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2022, είχαν υποβληθεί προσφορές για την κατασκευή έξι μονάδων μηχανικής διαλογής απορριμμάτων και τεσσάρων μονάδων διαχείρισης βιοαποβλήτων». «Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την ανακοίνωση τουλάχιστον 11 υποβεβλημένων προσφορών σχετικά με την κατασκευή τεσσάρων (4) μονάδων ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και επτά (7) μονάδων διαχείρισης βιοαποβλήτων όπως και η αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων μηχανικής και βιολογικής ανακύκλωσης μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2024», απαριθμεί η έκθεση της Κομισιόν. Επίσης, η Κομισιόν επισημαίνει ότι «η μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης είναι σε εξέλιξη και η υπουργική απόφαση για την κατασκευή αυτών των μονάδων είναι σχεδιασμένη να τεθεί σε ισχύ έως τα τέλη του 2023». Παράλληλα, η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι για την επίτευξη των στόχων της χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, υπάρχουν «ήδη έχουν προγραμματιστεί δύο ειδικά προγράμματα που επιτρέπουν στους δήμους να αποκτήσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την συλλογή βιοαποβλήτων». Μείωση της χρήσης πλαστικών
 Με στόχο την μείωση της χρήσης πλαστικών, η Κομισιόν επισημαίνει ότι για την βελτίωση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης στην κατεύθυνση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και προκειμένου η χώρα να συναντήσει τον στόχο μετά το 2020, πρέπει να υλοποιηθεί η σχετική νομοθεσία για την χρήση πλαστικών μιας χρήσης, που προέκυψε με την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Η σχετική νομοθεσία «Όσον αφορά στην δευτερογενή νομοθεσία που απορρέει από το νόμο, η απόφαση για την επιβολή συστήματος επιστροφής καταθέσεων, εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2022 και αφορούν τα τσιγάρα, όπως και τα συναφή καπνικά προϊόντα και επίσης τα αλιευτικά εργαλεία, που περιέχουν πλαστικό αυτή αναμένεται να δημοσιευτεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2023», υπογραμμίζει η έκθεση της Κομισιόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: