ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

10 Ιαν 2023

Αντικειμενικές αξίες: Στην τελική ευθεία οι τελευταίες προσαρμογές

Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η διαδικασία προσαρμογών στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών. Αφενός έγινε η εκκίνηση των διαδικασιών για την ένταξη στο σύστημα περίπου 2.500 περιοχών, όπου δεν υπήρχε τιμή ζώνης και όπου οι τιμές καθορίζονταν από τις ανάλογες τον όμορων περιοχών. Αφετέρου, έτρεξε η διαδικασία για διαδικασία των ενστάσεων από τους Δήμους που εκτιμούν ότι οι τιμές ζώνης που αποφασίσθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2022 ήταν υψηλότερες από τις πραγματικές. Η προθεσμία για ενστάσεις λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2023 και ήδη ο Δήμος Αθηναίων, με βάση πληροφορίες, έχει ζητήσει να εξεταστούν οι αντικειμενικές αξίες σε 30 ζώνες και να τεθεί ένα όριο αυξήσεων στο 55 %. Αναλυτικά, με βάση πηγές του Υπ. Οικονομικών, 2.500 περιοχές σε όλη την χώρα, που βρίσκονται εκτός τους συστήματος των αντικειμενικών, και εντοπίζονται στην ηπειρωτική χώρα, (Άρτα, Έβρος) αλλά και σε νησιά (Κεφαλονιά, Κρητη κλπ) και αντιστοιχούν περίπου στο 20% του συνόλου των οικισμών της χώρας αναμένεται να μπουν κι αυτές στο σύστημα προσδιορισμού αξίας με βάση τις τιμές ζώνης. Βέβαια, οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν στο το 1,5% του συνολικού πληθυσμού και δεν επηρεάζουν καταλυτικά τον όγκο της φορλογίας που συνδέεται με το σύστημα των αντικειμενικών. Σημειώνεται ότι με την τελευταία αναπροσαρμογή που πραγματοποιήθηκε το 2021, και οι τιμές ενεργοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2022, εντάχθηκαν στο σύστημα 3.463 περιοχές.Παράλληλα τρέχει και η διαδικασία των ενστάσεων από τους Δήμους, που μπορούν με σχετική τεκμηρίωση να εκφράσουν ενστάσεις για τις τιμές ζώνης που όρισε το Υπουργείο Οικονομικών και ισχύουν από την 1/1/2022. πάντα για τις ζώνες που εμπίπτουν στα όρια των περιοχών ευθύνης τους. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που άνοιξε την όλη διαδιασία “προβλέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής της προβλεπόμενης γνώμης των δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων. Είναι γεγονός ότι κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες περιοχές δημιούργησε σε κάποιους δήμους επιφυλάξεις, καθώς επικαλούνται πραγματικά στοιχεία που ίσως δεν ελήφθησαν υπόψη και σε επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε διαφορετικά αποτελέσματα ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων. Ο καθορισμός τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων επηρεάζει τη φορολογική μεταχείριση των ιδιοκτητών ακινήτων στις περιοχές αυτές, διότι οι τιμές εκκίνησης λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, η αξία της περιουσίας, όπως διαμορφώνεται βάσει αυτών, αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης διάφορων κοινωνικών παροχών από το κράτος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός να επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες με υπέρμετρη φορολογία και αφετέρου να στερούνται ενισχύσεων και παροχών, που υπό κανονικές συνθήκες δικαιούνται” αναφέρει η σχετική πρόταση ρύθμισης που έχει ενεργοπιηθεί, πέρα από την Αθήνα και την Αττική (Δάφνη, Καματερό, Μοσχάτο ,Νέα Πέραμος) και σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, όπως η Λήμνος, η Εύβοια, η Αστυπάλαια). Να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή οι νέες αξίες θα καθορίσουν την φορολόγηση των ακινήτων από το 2023 και μετά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: