ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

24 Σεπ 2022

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) έχουν την υποχρέωση όλες οι επιχειρήσεις της χώρας που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων και ποτών να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που απασχολείται σε επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση & ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Καφετέριες, Ζαχαροπλαστεία, Φούρνοι, Ψητοπωλεία, Κρεοπωλεία, Σούπερ Μάρκετ, Παιδικοί Σταθμοί, Κυλικεία, Συνεταιρισμοί, Ελαιοτριβεία, Οινοποιεία, Κάβες, Βιομηχανίες τροφίμων-ποτών κλπ) και το οποίο έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα. Στόχος του προγράμματος είναι η τήρηση της νομικής απαίτησης και των όρων - συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων από τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων – υπηρεσιών και η προστασία του καταναλωτή. 
 Στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 16:30-20:45, θα υλοποιηθεί εξ' αποστάσεως (e-learning) λόγω COVID-19, το σεμινάριο με θέμα «Βασικές Αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων» – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΕΤ. 
Διάρκεια προγράμματος: 10 διδακτικές ώρες. 
 Για τα τμήματα εξ' αποστάσεως το τελικό συνολικό κόστος εκπαίδευσης και πιστοποίησης είναι 70€ / άτομο + 30€ / άτομο για το παράβολο των εξετάσεων στον ΕΦΕΤ. Το πρόγραμμα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ, ο οποίος εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίηση, πραγματοποιεί τις εξετάσεις και εκδίδει τα πιστοποιητικά. Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις υποχρεωτικές εξετάσεις του ΕΦΕΤ. Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος υπόκεινται σε εξετάσεις από τον ΕΦΕΤ, προκειμένου να αξιολογηθούν και να λάβουν την επίσημη πιστοποίηση του ΕΦΕΤ. 
Ο ΕΦΕΤ καθορίζει τον χρόνο των εξετάσεων. Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:  Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων  Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών  Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους  Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων  Το εργασιακό περιβάλλον  Πρακτικές καθαρισμού  Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών  Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων Πληροφορίες για συμμετοχή, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-15:30. 
Υπεύθυνη προγράμματος: κα Κουτράκη Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: