ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

21 Ιουν 2022

Επενδύοντας στην καινοτομία: Ανοικτές προσκλήσεις για χρηματοδοτήσεις σε καινοτομία, νεοφυή επιχειρηματικότητα, έρευνα και δικτύωση - Ενημέρωση από το One Stop Liaison Office και την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το One Stop Liaison Office και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπάρχουν πολλές δράσεις στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν το τρέχον διάστημα οι φορείς και επιχειρήσεις του οικοσυστήματος καινοτομίας και να βρουν αυτή που ταιριάζει στις ανάγκες και τους στόχους τους.

           Οι δράσεις χρηματοδότησης εγγυώνται τη βιωσιμότητα, ενισχύουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη συνεργασιών ή/και προϊόντων προς εμπορική εκμετάλλευση.

Συγκεκριμένα:

- Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για έρευνα και καινοτομία από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) (https://hdb.gr/tameio-eggyodosias-kainotomias) αναφέρεται στο πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, με τη συμμετοχή εννέα πιστωτικών ιδρυμάτων, που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νεοσύστατων και υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα με βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan). Προβλέπεται επιστροφή έως 20% του δανείου εφόσον επιτευχθούν κριτήρια καινοτομίας και ESG (δηλαδή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) ενισχύοντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα εμπράκτως. Η λήψη της επιχορήγησης μειώνει αντίστοιχα το υπόλοιπο δάνειο προς αποπληρωμή.

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί τη λήψη τραπεζικού δανείου από 25.000€ έως 400.000€, για την κάλυψη των αναγκών του στη χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου και κεφαλαίου κίνησης, καλύπτοντας σχετικές λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με την έρευνα και καινοτομία. Η διάρκεια του δανείου φτάνει έως και τα 10 έτη, συνδυάζοντας περίοδο χάριτος από 1 έως και 3 έτη.

- Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 34 εκατ. €, «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)» (www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=88&cs=)  στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece». Η Δράση θα υποστηρίξει τις εν λόγω επιχειρήσεις (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί) με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

          Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021), με το ποσό επιχορήγησης να κυμαίνεται από 5.000€ έως 100.000€.

          Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 22.06.2022 και λήξης στις 31.10.2022.

-  Το Eurostars SEP 2022 (https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-2?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=open_calls_for_projects_get_your_innovation_funded&utm_term=2022-05-26) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο που υποστηρίζει καινοτόμες ΜΜΕ και εταίρους έργων (μεγάλες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους τύπους οργανισμών), χρηματοδοτώντας διεθνή συνεργατικά έργα Ε&Α και καινοτομίας, με εστίαση στις αστικές εφαρμογές.     Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας: Η κοινοπραξία του έργου να διευθύνεται από μια καινοτόμο ΜΜΕ από χώρα του Eurostars, να αποτελείται από δύο τουλάχιστον οντότητες ανεξάρτητες μεταξύ τους, από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, με τουλάχιστον έναν οργανισμό να προέρχεται από μια συνδεδεμένη χώρα της ΕΕ ή του Horizon Europe. Επιπλέον ο προϋπολογισμός των ΜΜΕ από τις συμμετέχουσες χώρες (εκτός οποιασδήποτε υπεργολαβίας) να ανέρχεται στο 50% ή περισσότερο του συνολικού κόστους του έργου, ενώ κανένας συμμετέχων ή χώρα δεν είναι υπεύθυνη για περισσότερο από το 70% του προϋπολογισμού του έργου.

Έναρξη 12.07.2022 και λήξη 15.09.2022.

          Επιπλέον, συνεχίζεται έως τις 05.10.2022 η υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση EIC Scale-Up 100  (https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-launches-scale-100-call-2022-05-16_en)                                              

                                                     

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας EIC, η οποία απευθύνεται σε οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων, για να διευκολύνει τις εταιρείες με δυνατότητες υψηλής ανάπτυξης στην πορεία τους να γίνουν Ευρωπαίοι deep tech πρωταθλητές.

 

          Συνεχή ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας: ris3rcm.eu, καθώς και στα social media:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/RIS3RCMakedonia/

TWITTER:  https://twitter.com/RIS3RCMakedonia.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

-Μαντζανάκης Σταύρος  2313 319668

-Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667

-Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790

-Γουλάπτση Μαρία 2313 319705

 

E-mail:  info@ris3rcm.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: