ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

30 Ιουλ 2021

Δήμοι έως 20.000 κατοίκους: Βγήκε η Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου

Το Πράσινο Ταμείο με νέα Πρόσκληση καλεί τους Δήμους της Χώρας που έχουν πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων,καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

 

Η Πρόσκληση είναι η 2η από τις από τις δύο προβλεπόμενες στο ανωτέρω πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι το Πράσινο Ταμείο είχε ρητώς προαναγγείλει την έκδοσή της, τόσο εντός της 1ης Πρόσκλησης που αφορούσε τους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, όσο και εν συνεχεία με αναλυτική Ανακοίνωση .

 

Επισημαίνεται, ότι για κάθε Δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής έως δύο προτάσεων για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο και οι δύο προτάσεις, είτε οι προτάσεις υποβληθούν από τον Δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης.

 

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: