ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

18 Ιουν 2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 5,9,20,21,22 και 23 του Καταστατικού μας, σας καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ, που θα γίνει στη Βόρεια Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών στις 26 Ιουνίου 2021 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 το πρωί. Σε περίπτωση μη απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα γίνει μετά 1 ώρα, ήτοι 11:30 στον ίδιο χώρο. 
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 1. Διοικητικός Απολογισμός 
 2. Έγκριση πεπραγμένων. 
 3. Οικονομικός απολογισμός εσόδων – εξόδων 2020. 
 4. Προϋπολογισμός του 2021. 
 5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 6. Έγκριση οικονομικού απολογισμού. Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μέλη που δεν μπορούν να παραβρεθούν στη Γ.Σ. , σύμφωνα με το Καταστατικό, μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλα μέλη εφόσον έχουν υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης. 
 Μετ’ εξαιρετικής τιμής

Δεν υπάρχουν σχόλια: