ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

20 Αυγ 2021

Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Υπενθυμίζεται στους κατοίκους και τους επαγγελματίες του Δήμου Έδεσσας, η υποχρέωση για τον καθαρισμό οικοπέδων, καθώς και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, εντός πόλεως και μέχρι 100 μέτρων από τα όρια του σχεδίου, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη και ο Ν. 3852/2010. 
 Γραφείο Τύπου Δήμου Έδεσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια: