ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

22 Μαρ 2016

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Αλμωπίας

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ (7.00 μ.μ), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο 1ο Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα BALKAN MED με τίτλο «Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βιώσιμη αξιοποίηση της διαθέσιμης αλλά αναξιοποίητης δενδρώδους βιομάζας της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου» 2ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 3ο Διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 4ο 3η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2016. 5ο Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης κινητής τηλεφωνίας 6ο Χορήγηση θέσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών, στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας 7ο Λήψη απόφασης για την παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 8ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες περιπτώσεις 9ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 10ο Κοπή δέντρων εντός κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Αλμωπίας 11ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αριδαίας» 12ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Αριδαίας» 13ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Εξαπλατάνου» 14ο Έγκριση ΑΠΕ των έργων : 1. «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ.Προμάχων» 2. «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κ.λ.π.) Δ.Ε. Αριδαίας» 3. «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Εξαπλατάνου» 15ο Αποδοχή χρηματοδότησης και εγγραφή πιστώσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 16ο Καθορισμός αμοιβής Προέδρου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας (αρίθ. απόφ. 19/2016 ΔΗΚΕΑ) 17ο Έγκριση της με αρίθ. 16/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ περί «Καταβολής εγγύησης έναντι κατανάλωσης στις νέες συνδέσεις και επανασυνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Αλμωπίας» 18ο Έγκριση της με αρίθ. 17/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ περί «Καταβολής τελών ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στο νέο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης της Αριδαίας». 19ο Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας. 20ο Συμμετοχή αιρετών στο «Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών» στην Καβάλα στις 1-2-Απριλίου 2016 21ο Επικύρωση πρακτικών των με αρίθ. 08-09-10/2015 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: