ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

9 Μαΐ 2012

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην ΕΟ Γιαννιτσών-Γουμένισσας

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ρύθμισης κυκλοφορίας και εργοταξιακή σήμανση για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων στην Επαρχιακή Οδό Γιαννιτσών –Γουμένισσας» στα τμήματα της οδού: α) στην έξοδο της δ.ε. Λεπτοκαρυάς Πέλλας προς τη Γουμένισσα και σε μήκος 100 μέτρων (9ο χλμ Επ. Οδού), β) στην έξοδο της δ.ε. Δαμιανού Πέλλας προς Γουμένισσα και σε μήκος 35 μέτρων (6ο χλμ Επ. Οδού) και γ) στο 3ο χλμ της Επ. Οδού (είσοδος δ.ε. Δαμιανού από Γιαννιτσά) και σε μήκος 60 μέτρων. ΑΡΘΡΟ 1 Περιορίζουμε την κυκλοφορία στις τρεις (3) ζώνες εκτελουμένων εργασιών της Επαρχιακής Οδού Γιαννιτσών - Γουμένισσας, στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, εναλλάξ ανά κατεύθυνση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης. Επίσης περιορίζουμε την ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων στο ανώτατο όριο των 50 χλμ./ ώρα, με ταυτόχρονη απαγόρευση προσπεράσεων. Επιπλέον, απαγορεύουμε την στάση και την στάθμευση παντός είδους οχημάτων στην οδό κατά μήκος των εκτελουμένων έργων. Έναρξη των εργασιών ορίζεται η 10-05-2012 και θα διαρκέσουν από 08:00 έως 20:00 ώρα. ΑΡΘΡΟ 2 Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα των περιορισμών της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ζώνη εργασιών της αναφερομένης οδού, θα διεξάγεται εναλλάξ από το διαθέσιμο τμήμα του οδοστρώματος, όπου οι προτεραιότητες των κινήσεων θα δίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό (δείκτες) με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου, όπως και η τοποθέτηση σήμανσης της οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/ 99 «περί Κ.Ο.Κ.» και τα εγκεκριμένα, υπ’ αριθμό 27/11, θεωρημένα από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας, σχεδιαγράμματα εργοταξιακής σήμανσης – κυκλοφοριακής σήμανσης. ΑΡΘΡΟ 3 Εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Γιαννιτσών για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφαλείας εφόσον απαιτηθεί. ΑΡΘΡΟ 4 Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 & 105 του Ν. 2696/ 99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/ 2007. ΑΡΘΡΟ 5 Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσίευσής της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών Πινακίδων σήμανσης εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. Ο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Παναγιώτης Λ Ο Υ Κ Α Σ Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: