ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

15 Δεκ 2017

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,συνολικά έξι(6) ατόμων

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους πολίτες ότι Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας /Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ανακοινώνει: Την πρόσληψη ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,συνολικά έξι(6) ατόμων ,για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής ,ανά υπηρεσία ,ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ,αριθμού ατόμων μετα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.
1. ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ 2. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ- ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ 3. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ –ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ και 4. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ –ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στο τηλ 2313 319-163 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά 13/12/2017 και λήγει την 22/12/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: