ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

11 Ιουλ 2017

2017 ''Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ''

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 1453/59595/31-05-2017 ''Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 '', και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ : 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ. Δεδομένου ότι το μέγεθος του ηλεκτρονικού αρχείου .pdf είναι μεγάλο , δεν σας το στέλνουμε σαν συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε και να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9E%CE%A584653%CE%A0%CE%93-90%CE%A5?inline=true. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία. 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: