ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

17 Ιουν 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 19 Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση δαπάνης -διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 14.923,39 για το έργο με τίτλο “Ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ Τσάκων”. Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος καθώς η απαίτηση πληρωμής του ανωτέρω έργου από το Δήμο, όπως προέκυψε από τον έλεγχο του φακέλου, παραγράφεται στις 19-6-2017. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: