ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

25 Μαΐ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ (7.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο Επιλογή υδρονομέων Δήμου Αλμωπίας, για την αρδευτική περίοδο 2017. 2ο Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής οφειλών 3ο Εξέταση αίτησης της “ΧΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ” για παράταση της μίσθωσης της Δημοτικής αίθουσας Όρμας.
4ο Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 δεκτικού Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 5ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αρ. 1/2017 εισήγησης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 6ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αρ. 2/2017 εισήγησης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 7ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία” με τίτλο πράξης “Λειτουργική Ενεργειακή Αναβάθμιση με συστήματα ΑΠΕ Κτιρίου ΚΔΑΠμΕΑ Δήμου Αλμωπίας” στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09a “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ” του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας” 8ο Αποδοχή της ένταξης της πράξης “Προστασία των υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης του ανθρώπινου περιβαλλοντικού αποτυπώματος (Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint) και ακρωνύμιο “wa-mbrella” στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας “Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020” 9ο Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αρ. 85/2017 απόφασης του ΔΣ με θέμα “Έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, της Δημοτικής Επιχείρησης Λουτρών Λουτρακίου για την υλοποίηση τεχνικών μελετών- Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης”. 10ο Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/06 για την ανταλλαγή δημοτικού με ιδιωτικό ακίνητο του Δήμου Αλμωπίας 11ο Έκδοση απόφασης διοικητικής αποβολής στο υπ'αρ. 469 οικόπεδο του Ο.Τ. 65 του οικισμού Αριδαίας 12ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή κτισμάτων προστασίας αντλητικών συγκροτημάτων” 13ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ολοκληρωμένη παρέμβαση πλατείας και πεζοδρομίων ΤΔ Περίκλειας” 14ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Επισκευή Δικτύου Ομβρίων Υδάτων Πιπεριάς, Όρμας, Αριδαίας” 15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ΜΕ” 16ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων. 17ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων. 18ο Ακύρωση της αρ. 10/2017 απόφασης και ορθή επανάληψη της αρ. 250/2015 απόφασης 19ο Συνδιοργάνωση του 2ου Θερινού Σχολείου Πολιτισμού και Εκπαιδευτικών Δράσεων στο Δήμο Αλμωπίας σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πέλλας και έγκριση δαπανών 20ο Τροποποίηση της με αρ. 108/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας. 21ο Παραχώρηση χώρων στον Παναλμωπιακό Αθλητικό Όμιλο Καλαθοσφαίρισης. 22ο Παραχώρηση χώρων στον Φιλαθλητικό Όμιλο Αριδαίας. 23ο Παραχώρηση χώρων στο Πολιτιστικό Σύλλογο Θεοδωρακίου ¨ΤΟ ΠΑΙΚΟ¨. 24ο Λειτουργία παραρτήματος νηπιαγωγείου Νότιας για το σχολ. έτος 2017-2018. 25ο Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αλμωπίας 26ο Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλμωπίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: