ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

24 Μαΐ 2017

Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Έδεσσας μέσω ΕΣΠΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» του Δήμου Έδεσσας, ενημερώνει όλους τους/τις ενδιαφερόμενες/ους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/τοί ή αυτοαπασχολούμενες/οι) β) να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να πιστοποιεί την ανεργία, ότι δημοσιεύτηκε στις 23-5-2017 από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΣΠΑ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2017-2018.
Περισσότερες πληροφορίες: 1. στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr, όπου υπάρχουν: • ανακοίνωση προς αιτούσες/αιτούντες • ηλεκτρονική αίτηση • οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά 2. στο https://m.facebook.com/eyzhn15 του ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: