ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

24 Μαΐ 2017

ΔΗ.Κ.Ε. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Με αφορμή τη νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχ. έτος 2017-2018, ενημερώνουμε τις ενδιαφερόμενες μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους, ηλικίας από 5 έως 12 ετών ότι ξεκινά η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Αλμωπίας. Δικαιολογητικά συμμετοχής Για όλες τις κατηγορίες : • Αίτηση η οποία συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ((www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr) • Η αίτηση τυπώνεται και αποστέλλεται ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες (επικυρωμένα)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό για τα εισοδήματα 2016) οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό Για το Ι.Κ.Α. • Βεβαίωση εργοδότη (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) • Αναγγελία πρόσληψης Για τον Ο.Γ.Α • Βεβαίωση ασφαλίσεως ασφαλιστικού φορέα, ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη ακόμη και εάν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές Άνεργες • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, στο οποίο να βεβαιώνεται η ανεργία Αυτοαπασχολούμενες • Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, περί μη διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλιστικό της φορέα Σε περίπτωση που οι γονείς είναι χωρισμένοι διαζευκτήριο ή αν δεν υπάρχει αίτηση διαζυγίου και μεταβολές στην Δ.Ο.Υ. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Εφόσον ισχύουν και άλλα δικαιολογητικά σύμφωνα με κάθε ασφαλιστικό ταμείο περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2384023920 της δομής. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τις 24 Μαΐου ως τις 9 Ιουνίου 2017. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: