ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

6 Μαΐ 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

Σας καλούμε να έρθετε στις 9 Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 (1:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων δαπάνης 2 Εισήγηση για την 8η γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.
3 Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017 4 Ανάκληση της αριθμ.36/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα “Εισήγηση για την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017, η οποία αφορά τη δημιουργία κωδικών, για τις αποδοχές των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης ΕΠΑΛ”. 5 ΄Εγκριση και ψήφιση δαπάνης του προστίμου, συνολικού ποσού 103,86 ευρώ. 6 Έγκριση δαπάνης-διάθεση (ψήφιση) πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017 (Δημοσιεύσεις Προκηρύξεων) 7 Έγκριση δαπάνης-διάθεση (ψήφιση) πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017 (Επεκτάσεις ΦΟΠ και Παραλαγές δικτύου ΦΟΠ) 8 Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ" 9 Απευθείας Ανάθεση έργου με τίτλο "Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση κέντρου κοινότητας " 10 Παράταση σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας” 11 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκδίκαση της με αριθμ. βιβλ. εισαγ. 4200/2015 έφεσης, που εκδικάζεται στις 25/09/2017, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. 12 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκδίκαση της με αριθμ. βιβλ. εισαγ. 4201/2015 έφεσης, που εκδικάζεται στις 25/09/2017, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. 13 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκδίκαση της υπ΄ αριθμ. καταθ. 64/2016 αγωγής, που εκδικάζεται στις 9/11/2017 στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας. 14 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκδίκαση της με αριθμ. βιβλ. εισαγ. 4199/2015 έφεσης, που εκδικάζεται στις 25/09/2017, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. 15 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκδίκαση της με αριθμ. βιβλ. εισαγ. 30/2016 έφεσης, που εκδικάζεται στις 12/10/2017, στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας. 16 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκδίκαση της με αριθμ. βιβλ. εισαγ. 29/2016 έφεσης, που εκδικάζεται στις 12/10/2017, στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας. 17 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκδίκαση της υπ΄ αριθμ. καταθ. 118/2014 αγωγής, που εκδικάζεται στις 11/05/2017 στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας. 18 ΄Εγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ. Περίκλειας. 19 ΄Εγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ. Πολυκάρπης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: