ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

14 Απρ 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο 1ο 7η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2017 2ο Καθορισμός τελών άρδευσης για το έτος 2017, ανά κοινότητα, βάσει της με αρίθ. 234/2016 Α.Δ.Σ. 3ο Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2017, τομέων άρδευσης αριθμού υδρονομέων ανά τομέα και διάρκεια απασχόλησης. 4ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας. 5ο Παράταση εκμίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το Κ.Ε.Π.Αριδαίας 6ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων 7ο Εξέταση της με αρίθ. 7387/6-4-2017 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αλμωπίας, περί απόρριψης διαγραφής οφειλής 8ο Λήψη απόφασης για την σύνδεση των τραπεζικών λογαριασμών 319/001993-37(POS) και 319/002004-40 (προνοιακά επιδόματα) στο e-banking που ήδη έχει ο Δήμος Αλμωπίας 9ο Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής οφειλών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: