ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

20 Ιαν 2017

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

Σας καλούμε να έρθετε στις 23 Ιανουαρίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 Εισήγηση για την 1η γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017. 2 Εισήγηση για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 44.333,40 ευρώ, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για “κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2016” - 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικον. Έτους 2017.
3 Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017. 4 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, της με αριθμό κατάθεσης 46/14-12-2016 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. 5 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, της με αριθμό κατάθεσης 193/2016 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας. 6 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, για την με αριθμό κατάθεσης 49/28-12-2016 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. 7 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, της με αριθμό κατάθεσης 51/28-12-2016 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. 8 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, της με αριθμό κατάθεσης 50/28-12-2016 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. 9 Αλλαγή πληρεξούσιου δικηγόρου, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας, στις 27-3-2017. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: