ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

4 Οκτ 2016

Κουρουμπλής σε δήμους: Όχι νέες προσλήψεις για καθαριότητα σχολείων

Nα καλύψουν τις ανάγκες τους στην καθαριότητα σχολικών κτηρίων με αύξηση του ωραρίου του υπάρχοντος προσωπικού και όχι με νέες συμβάσεις καλεί τους δήμους ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής. Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε τέτοια δυνατότητα δίνεται με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4368/2016.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται:
«Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010, το προσωπικό που απασχολείτο στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρθηκε από 1/1/2011 και με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους ∆ήμους που ανήκουν οι μονάδες αυτές.
Επιπλέον, με την παρ. γ.ii. του ανωτέρω άρθρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.3577/2007.

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4368/2016 δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ μερικής απασχόλησης, μέχρι και με το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης, της οικείας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό, μειώνοντας ταυτόχρονα και την ανάγκη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.
Η διάταξη αυτή αφορά ως επί το πλείστον στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ, αφενός λόγω των αυξημένων αναγκών των φορέων για το προσωπικό αυτό, αλλά κι επειδή συχνά απασχολείται με μερική απασχόληση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των
καθαριστριών σχολικών μονάδων.
Με την αρ.πρωτ.:οικ. 8402/16-3-2016 εγκύκλιο, δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τηςπαραπάνω διάταξης, προκειμένου οι φορείς να καλύψουν με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες τους σε προσωπικό.
Ωστόσο, επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν φαινόμενα μη μετατροπής του
ωραρίου των καθαριστριών σχολικών μονάδων και παράλληλη χορήγηση εγκρίσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ίδιες σχολικές μονάδες κι επειδή πρόκειται για πάγια ανάγκη, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σας κάνοντας εφαρμογή της παραπάνω διάταξης».
Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: