ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

15 Σεπ 2016

Παράταση για την Εφαρμογή Κανονισμού Ε.Ε.995/2010Στις 3.8.2016 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 144531/4225/3.8.2016 με την οποία δίνεται παράταση έως 30.9.2016 η εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ξυλεία. (Κανονισμός Ε.Ε.995/2010).
Στόχος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας.
Με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση θεσμοθετείται στην χώρα μας ο καθορισμός των αρμοδίων αρχών, των μέτρων και των διαδικασιών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας (EUTR).

Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να εγγραφούν άμεσα σε Μητρώα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους , όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υλοτομία, την εισαγωγή, την διακίνηση καθώς και την εμπορία ξυλείας αλλά και των προϊόντων ξύλου (όπως π.χ. Δασικοί Συνεταιρισμοί, έμποροι και εισαγωγής ξυλείας, έμποροι καυσόξυλων, πέλετ, Κιβωτοποιία,  βιοτεχνίες επεξεργασίας ξυλείας, επιπλοποιοί κλπ).
Τα Μητρώα αυτά τηρούνται στην Διεύθυνση Δασών της Π.Ε. Πέλλας και η καταληκτική πλέον ημερομηνία εγγραφής αυτών που είναι υπόχρεοι είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ξυλείας τα ανακυκλωμένα προϊόντα, το τυπωμένο χαρτί όπως βιβλία περιοδικά και εφημερίδες, τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εμπορεύματα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη - προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα, η ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση και όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.
Επισημαίνεται δε η επιβολή  χρηματικού προστίμου σε περίπτωση που ο υπόχρεος έχει παραλείψει να εγγραφεί στα μητρώα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία εγγραφής. Επιβάλλονται επίσης χρηματικές ποινές και στις περιπτώσεις μη εφαρμογής του νόμου.
Για διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πέλλας (25ης Μαρτίου 13 – Έδεσσα) τηλ. 23810-26555 υπεύθυνος Αντώνης Παράσχος.

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Τσώτσος

Δεν υπάρχουν σχόλια: