ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

19 Αυγ 2016

Προσλήψεις 89 ατόμων στο υπουργείο Εσωτερικών

Η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχωρά στην προκήρυξη πρόσληψης 89 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης) για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα, για την υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» στο εθνικό πρόγραμμα του ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τίτλο «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» στον Ειδικό Στόχο 1 (Νο1) «Υποδοχή/Άσυλο» του Εθνικού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020».
Συγκεκριμένα:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ: 63 άτομα με ειδικότητα ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (Αλεξανδρούπολη): 3 άτομα με ειδικότητα ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΑΚΑ ΦΥΛΑΚΙΟΥ (Φυλάκιο Ορεστιάδας): 2 άτομα  με ειδικότητα ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Ξάνθη): 3 άτομα με ειδικότητα ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κόρινθος): 2 άτομα με ειδικότητα ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Πάτρα): 1 άτομο με ειδικότητα ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (Αθήνα): 10 άτομα με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  (Υπηρεσία Ασύλου Αθήνα): 1 άτομο με ειδικότητα ΠΕ Ψυχολογίας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (Αθήνα): 1 άτομο με ειδικότητα ΠΕ Επικοινωνίας & ΜΜΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (Αθήνα): 3 άτομα με ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής (Hardware)
Για ολόκληρη την προκήρυξη δείτε ΕΔΩ
http://aftovi.27210.gr/mediafiles/2016/08/89-atoma-diadikasia-asilou_aftodioikisi.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: