ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

23 Ιουλ 2016

Εγκύκλιος ΙΚΑ για τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) που αφορά γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., εξέδωσε το ΙΚΑ.Όπως τονίζεται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ «με αφορμή ερωτήματα Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με το θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α., που σας κοινοποιήσαμε με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο, για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόμων με αναπηρίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/88 απαιτείται από 1/1/2013 οριστική γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Επομένως σε ό,τι αφορά την εφαρμοζόμενη διαδικασία αντιστοίχισης για την έκδοση συμπληρωματικά από τα ΚΕ.Π.Α. της «Ειδικής Ιατρικής Βεβαίωσης» του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α. (περ.2, σελ.3 Εγκυκλίου 69/2013), αυτή διενεργείται μόνο εφόσον: (α) οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν την απαιτούμενη από τις σχετικές διατάξεις γνωμάτευση Α.Υ.Ε. ή Β.Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α. και όχι γνωματεύσεις των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικών Επιτροπών και (β) οι σχετικές γνωματεύσεις είναι οριστικές, δηλαδή δεν εκκρεμεί προσφυγή κατά αυτών στη ΒΥΕ (ή στα διοικητικά δικαστήρια).

Δεν υπάρχουν σχόλια: