ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

10 Ιαν 2016

Το ΥΠΕΣ για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων

Το ΥΠΕΣ έστειλε επιστολή προς τις Αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας με θέμα «Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης».
Αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος το οποίο είναι γενικότερου ενδιαφέροντος, το ΥΠΕΣ επισημαίνει: «Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε τους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού και τους φορείς τους για την έκδοση του αρ. πρωτ. 46794/04-12-2015 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε Α∆Α : 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ (https://diavgeia.gov.gr/). ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣhttp://aftovi.27210.gr/mediafiles/2016/01/-----------------------1.pdf ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ http://aftovi.27210.gr/mediafiles/2016/01/--------------------------------------------------------------.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: