ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

8 Αυγ 2015

Επιμελητήριο Πέλλας : Καταχώρηση Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

Το Επιμελητήριο Πέλλας ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12- 2014) Υπουργικής Απόφασης η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, ΣυνΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κτλ) πλην των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ). Η καταχώρηση του αποδεικτικού αυτού θα πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο (www.businessportal.gr) από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του Ετήσιου Τέλους Τήρησης Μερίδας στο ΓΕΜΗ και την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους καταχώρησης. Η καταχώρηση απαιτεί προς συμπλήρωση τον αριθμό του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής. Στην αίτηση αυτή δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΣυνΠΕ, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κτλ) μέλη ή μη του Επιμελητηρίου Πέλλας να έρθουν σε άμεση επαφή με τους λογιστές τους έτσι ώστε να ενημερωθούν για την υποχρεωτική διαδικασία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ο Πρόεδρος Του Επιμελητηρίου Πέλλας Ιορδάνης Τσώτσος

Δεν υπάρχουν σχόλια: